På Nerskogen er det byggeaktiviteten hos Lundhytta som genererer mesteparten av grunn- og betongarbeidet i området. For håndverker og medeier Tor Ivar Ytterhus er det derfor naturlig at lokale fagfolk og Lundhytta startet opp firmaet sammen.

— Jeg har jobbet i et entreprenørfirma i mange år, og tidligere har rundt 80 % av arbeidet vårt vært i forbindelse med hyttetomtene som Lundhytta utvikler. Vi tenker det er et fornuftig og naturlig steg at vi nå starter et firma sammen, sier Ytterhus.

I oppstart – men klare for oppdrag

Det ferske firmaet er fremdeles i oppstartsfasen. I løpet av våren leveres to gravemaskiner som firmaet skal ha på lån, inntil de nye maskinene deres kommer til høsten.

— Vi kan ta på oss oppdrag allerede nå. Firmaet ble startet i januar i år, så vi er fremdeles i startgropa med å bygge opp en egen maskinpark og få på plass informasjon for lokalmiljøet.

Trenger du å få utført betong- eller grunnarbeid? Ta gjerne kontakt med Trollheimen Entreprenør på e-post!

Send oss en e-post