Ta kontakt med kommunen

Hovedregelen om du vurderer å sette opp et gjerde på hyttetomten din er å høre med kommunen som fritidseiendommen eller hytta er oppført. Har du hytte i Oppdal eller Rennebu kommune, bør du ta kontakt med kommunen og sette deg inn i gjeldende lovverk og retningslinjer på kommunenes nettsider.

Tenk gjennom dette før du setter opp gjerdet ditt

Selv om hver enkelt kommune kan ha forskjellige retningslinjer og reguleringsplaner, er det også en del generelle retningslinjer som kan være fint å ha gått gjennom før du setter i gang med prosessen.

 

Alltid ta kontakt med kommunen

I Rennebu kommune er det søknadsplikt for all oppføring av gjerde. I Oppdal kommune trenger du derimot ikke å søke om tillatelse, så lenge du forholder deg til en knippe retningslinjer, samt kommunens reguleringsplan for område.

 

Uavhengig om du har hytte i Rennebu eller Oppdal kommune kan det være nyttig å forholde seg til disse mer eller mindre generelle retningslinjene når du skal sette opp et gjerde. Informasjonen nedenfor er hentet fra Rennebu Kommunes nettsider (sist oppdatert 02.09.22), så ordlyden kan variere om du besøker en annen kommunes nettside.

Retningslinjer for gjerding av fritidseiendommer

Lett gjerde

Er en lav innhegning med enkle, lette konstruksjoner for å hindre ferdsel. Høyde inntil 1,2 meter. Eksempel på slikt gjerde er nettverksgjerder eller andre gjerder med lette materialer, som ikke er tette. Åpne deler må utgjøre minst 50 % av konstruksjonen. Lette gjerder tilknyttet fritidsbebyggelse er søknadspliktig etter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

 

Tungt gjerde

Er en tett og/eller høy innhegning, for eksempel skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm. Slike konstruksjoner krever tillatelse etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 eller 20-2.

 

Formålet med gjerde

Gjerder skal beskytte inngangspartiet til bygninger, uteoppholdsplasser og/eller parkeringsplasser, for å hindre materielle skader forårsaket av dyr på beite.  Gjerder skal ikke oppføres for å markere eiendomsgrense eller for å hindre innsyn.

 

Hvilke gjerder kan godkjennes

Lette gjerder med høyde inntil 1,2 meters høyde. Gjerdet skal enten være et nettinggjerde (sauenetting), skigard eller plankegjerde/stakitt. Grinder skal være utadslående. Skigarder, plankegjerder/stakitt og gjerdestolper skal ha mørke jordlignende farger.

 

Hvilken type gjerder kan ikke godkjennes

Tunge gjerder. Gjerder som stikker seg ut, for eksempel hvitmalte gjerder. Gjerder som er sammenhengende med andre fritidseiendommer (stenger for ferdsel og beite). Strømgjerder, med eller uten påsatt strøm. Andre trådgjerder.

 

Hva kan gjerdes inn?

Inntil halvparten av arealet til den enkelte fritidstomt kan gjerdes inn, maksimalt 1 daa for større tomter. Det skal ikke være sammenhengende gjerder med naboeiendommer. Dette skal sikre fremkommelighet og alminnelig ferdsel.

 

Forholdet til reguleringsplaner

Der gjeldende reguleringsbestemmelser ikke samsvarer med retningslinjene, går reguleringsbestemmelsene foran.

Her er de viktigste punktene fra retningslinjene:

Det kan etter søknad godkjennes

  • Lette gjerder med høyde inntil 1,2 meter
  • Gjerdet skal enten være ett nettinggjerde (sauenetting, skigard eller plankegjerde/stakitt
  • Grinder skal være utadslående

Det godkjennes ikke

  • Strømgjerder med eller uten påsatt strøm
  • Andre trådgjerder

Hva kan inngjerdes

  • Inntil halvparten av arealet til den enkelte fritidseiendom kan gjerdes inn, dog maks 1 dekar for større tomter

Der det foreligger en reguleringsplan, og reguleringsbestemmelsene ikke samsvarer med disse retningslinjene, så går reguleringsbestemmelsene foran. 

Med disse punktene i bakhodet vil prosessen med å sette opp et gjerde rundt hyttedrømmen gå som smurt. Men som nevnt over, ta alltid kontakt med kommunen du skal sette opp gjerdet i, så slipper du uheldige hendelser underveis i prosessen.